với tốc độ tăng chóng mặt của NGUYÊN LIỆU, XX CỦA PHƯƠNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC TRUYỀN THỐNG “KHÔNG TĂNG GIÁ DỊP TẾT” NHƯ MỌI NĂM, CŨNG PHẢI TĂNG, NHƯNG SẼ KHÔNG LÀM QUÝ KHÁCH CHÓNG MẶT BỞI PHẦN NÀO ĐÃ CÓ DỰ PHÒNG. MỘT TÚI QUÀ TẾT SẼ CÓ GIÁ TỪ 500 K TỚI 1.000 K, VỚI ÍT NHẤT 2 LOẠI XX, THỊT NGUỘI KHÁC NHAU. CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU.
RẤT MONG CÁC ANH CHỊ EM ỦNG HỘ LÀM QUÀ CHO NHÂN VIÊN, ĐỐI TÁC, BẠN BÈ